Jdi na obsah Jdi na menu
 


králičí hop(neboli králičí parkur)

kralici-hop.jpgHistorie

Překážkové skákání králíků vznikalo ve Švédsku již koncem sedmdesátých let, kdy byl založen první klub. Pravidla byla odvozena od pravidel koňského parkuru (podobně jako psí agility). Postupem času však byla upravena "na míru" králíkům. V roce 1991 vzniká Švédský spolek, který se po třech letech transformoval do Státního svazu parkurového skákání králíků. Dnes registruje na osm stovek členů ve dvaceti klubech.

V novém tisíciletí přeskočil králičí parkur hranice. V roce 2002 byl založen Norský a v roce 2004 i Finský svaz parkurového skákání králíků. Velmi aktivní jsou příznivci tohoto netradičního sportu i v Dánsku, Německu, Anglii či USA.

 

 

Disciplíny a pravidla

Králíci závodí ve čtyřech disciplínách: přímý a členitý parkur, skok do výšky a skok daleký. Trasu absolvuje králík na vodítku (kšírkách, nikoli obojku), nesmí však za ně být tažen. Vodič, který s králíkem celý závod absolvuje, nesmí překonávat překážky spolu se svým králíkem.
Aby se mohli účastnit parkurového skákání, musí být vodič starší sedmi let a králík čtyř měsíců. V případě skoků do výšky i dálky musí být králík dokonce starší 12 měsíců. Březí nebo kojící samice jsou ze závodů vyloučeny.
Důležité také je, aby se překážky daly lehce shazovat a aby se králíci o ně nemohli poranit.

Přímý a členitý parkur
V závodě se přeskakuje 10 překážek v obtížnosti udané výkonnostní třídou. Na rovné dráze stojí překážky za sebou ve stejném rozmezí. Vítězem se na obou tratích stává králík, který je zvládne s nejméně chybami a v nejkratším čase. Závody bývají nejčastěji dvoukolové.

Chyby při králičím parkuru:

  • králík v ruce je přenesen přes neshozenou překážku,
  • králík překážku překoná nedovoleným způsobem (skočí šikmo nebo prolézá mezi příčkami),
  • králík začne přeskakovat před startem,
  • majitel králíka již třikrát popohnal k přeskoku bezvýsledně. Za jedno popohnání se počítá postavení králíka majitelem, nebo návrat králíka zpět před překážku. Tento prohřešek se však nepočítá v nejnižší třídě závodníků.


Podle obtížnosti se tratě dělí do čtyř výkonnostních tříd. Postup mezi nimi si králík vybojuje získáním tří kvalifikačních bodů (v případě postupu do elitní kategorie pěti) udělovaných za tzv. umístění. Body za umístění králík získává, pokud skončí na závodě mezi první pětinou startovního pole (např. pokud v jedné z tříd na závodech startuje 26 králíků, obdrží bod za umístění prvních šest). Jeden králík může udělat maximálně dvě chyby v jednom kole, aby mohl obdržet bod. Pokud však králík zvládne obě kola bez chyb, získává bod i pokud se neumístil.

Tratě pro jednotlivé třídy musí splňovat následující kritéria:

  • Lehká třída - maximální výška překážky 30 cm; na trati je nejvýše 8 překážek.
  • Střední třída - maximální výška překážky 38 cm; na trati je nejméně 10 překážek.
  • Těžká třída - maximální výška překážky 45 cm; na trati je nejméně 10 překážek.
  • Elitní třída - maximální výška překážky 50 cm; na trati je nejméně 12 překážek.

Nejmenší vzdálenost mezi překážkami je pro všechny třídy 250 cm. Pokud jde o "dlouhou" překážku, nesmí její délka přesáhnout 80 cm, respektive 45 cm v případě Lehké třídy. V závodech Těžké a Elitní třídy musí být jednou z překážek vodní nádrž, kde se za chybu počítá, pokud se králík či vodítko dotknou hladiny. Nejmenší šířka překážky je 60 cm.
Čas závodícího králíka se měří od přeskoku startovní závory, jejíž případné shození se nepočítá jako chyba. Trať je ukončena další závorou. Pro všechny třídy platí maximální čas, obvykle 2 minuty. Závodník je upozorněn na stav času při zbývajících 30 a 10 vteřinách.
Pro rozcvičení králíků před startem je určena dráha nejméně se třemi překážkami, na které se může dvě minuty před startem rozeskakovat.

 

Skok vysoký a daleký
Jde o disciplíny srovnatelné s jejich lehkoatletickými protějšky. Skáče se přes jedinou překážku, jejíž délka, respektive šířka je postupně zvyšována. Každý králík má tři pokusy na jedné délce, resp. šířce. V případě, že dva a více králíků dosáhnou stejného maxima, rozhoduje počet pokusů nutných k jeho dosažení.

V těchto disciplínách jsou pouze dvě výkonnostní třídy - Lehká a Elitní. Pro postup do Elitní třídy musí králík třikrát překonat výšku 60 cm, nebo délku 160 cm.

Elitní třídy ve všech čtyřech disciplínách soutěží o takzvané certifikáty. Ty jsou udělovány, pokud králík vyhraje závod elitní třídy, kterého se zúčastnilo alespoň 10 závodníků. Zisk tří certifikátů v jedné disciplíně je oceněn titulem Champion. Pokud králík dosáhne stejného titulu i v dalších disciplínách, získává tituly Great Champion (dvě disciplíny), Super Champion (tři disciplíny) nebo Grand Champion (čtyři disciplíny).

Jak se učí králíci skákat přes překážky?

Než začnete trénovat skákání s vaším králíkem, musíte ho naučit chodit na vodítku. Když je zvyklý chodit na vodítku a cítí se tak dobře, můžete stavět 2 až 3 nižší překážky (5-10 cm vysoké). Posaďte králíka před překážku a vyčkejte, zda překážku přeskočí. Pokud nepochopí, co má dělat, můžete ho pro začátek přenést přes překážku, pochválit ho a nechat ho doskákat k další překážce. Uvidíte, zda druhou překážku přeskočí. Když se to králík naučil, můžete příště zvýšit počet překážek. Když pochopil i to, můžete začít postupně zvyšovat překážky. Nemějte ale příliš naspěch. Trénujte raději krátce a častěji než příliš dlouho a přestaňte v nejlepším. Pokud nemáte řádné překážky a nemáte možnost si je doma vyrobit, můžete klidně použít to co máte doma, pokud se nemůže králík nějakým způsobem poranit. Použijte vlastni fantazii!
Téměř všechny králíky lze naučit skákat přes překážky, ale ne všem se to líbí a nemá cenu králíky nutit. Skoro všichni králíci rádi skáčou, neboť je to pro ně přirozené.

Rekordy

Světový rekord ve skoku do výšky je 99,5 cm - dánský králík jménem Tösen (vlastník: Tine Hygom).
Světový rekord ve skoku do dálky je 300 cm - také dánský králík jménem Yaboo (vlastník: Maria B. Jensen).

Zavodění s králíky je bezvadný sport jak pro vlastníky králíků, tak pro samotné králíky. V severních státech Evropy vzrůstá zájem a popularita o tento druh hobby. Doufejme, že se dveře otevřou překážkovému závodění králíků i v dalších zemích světa.